Không để Campuchia bán đứng Việt Nam!

Link Video: https://youtu.be/kAFx8vULcvE Ngay sau khi rời Việt Nam, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Campuchia trong chuyến công du 2 ngày, kết thúc ngày 13/9. Tại quốc gia thân cận nhất với Bắc Kinh trong khối ASEAN,…
Refusing to upgrade relations with US, which direction does Vietnam lean?

ASEAN in the US-China competition The Chinese foreign minister’s trip to Southeast Asian countries and South Korea comes as both Beijing and Washington are wooing important partners in the Asia-Pacific. The Southeast Asian doctrine of President Joe Biden’s administration acknowledges…
COC negotiation – no solution

China hosted a meeting with 10 foreign ministers of ASEAN countries in the first two days of the past week, in Chongqing city. One of the contents is about the negotiation process of the Code of Conduct in the South…
China “court” ASEAN, which direction does Vietnam choose?

China is proposing to hold a foreign ministerial meeting with the 10-member Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) next month – a summit that will help expand and strengthen China’s recent “diplomatic attack” in Southeast Asia. This year marks the…
Ngoại giao Việt Nam: Làm thế nào để dẫn dắt?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=UBzeedB_ZcY Chính phủ Việt Nam nói đã và đang sẵn sàng đóng vai trò dẫn dắt, vai trò tiên phong, đóng góp vào công việc của khu vực và thế giới. Nhưng trước khi bàn khía cạnh quốc…